Så går det med handlingsplanerna

Samtliga länsstyrelser arbetar med att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Arbetet handlar om att ta fram nytt kunskapsunderlag med kartor för landskapsanalyser och dialog med landskapets aktörer.