Grön infrastruktur för levande landskap

I en väl fungerande grön infrastruktur har arter möjlighet att sprida sig och använda landskapets miljöer obehindrat. Den bidrar till att upprätthålla och stärka ekosystemen och främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.