Enkätundersökning om Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen

Till potentiella användare av genetiska resurser och traditionell kunskap om sådana. Sprid gärna till kollegor som kan tänkas vara berörda.