Friluftslivsplanering för en attraktiv stad

Medborgarna och politikerna efterfrågar ett friluftslivsprogram i Linköping för att skapa en attraktiv stad. Linköpings kommun jobbar med och genom de ideella organisationerna i sitt friluftslivsarbete.