Kommunal friluftsplanering får stöd av vägledning

Naturvårdsverket har initierat ett projekt för att stödja kommunerna i att ta fram friluftsplaner. Syftet är att arbeta fram en vägledning som kommunerna kan ha som stöd när de tar fram kommunala friluftsplaner.