Sveriges friluftskommun 2014

Sveriges friluftskommun 2014 är Leksand, Söderhamn och Örebro kommuner. Härryda kommun får ett hedersomnämnande som Årets förbättrare. Utmärkelsen baserar sig på en undersökning av hur landets kommuner arbetar med det lokala friluftslivet.