Sveriges friluftskommun 2013

Sveriges friluftskommun 2013 är för andra året i rad Örebro kommun. Söderhamns kommun får ett hedersomnämnande. Utmärkelsen baserar sig på en undersökning av hur landets kommuner arbetar med det lokala friluftslivet.