Naturturism

Intresset för att vistas i naturen ökar samtidigt som människors möjligheter till naturkontakt minskar. Sveriges natur är en stor tillgång för såväl inhemska som utländska besökare. Naturturism bidrar till hållbar utveckling för lokalsamhället både ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv.