Friluftsliv för alla

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen följt upp insatserna för de av riksdagen beslutade friluftsmålen. Uppföljningen visar att möjligheterna för, tillgängligheten till och arbetet med friluftsliv generellt sett ökar och förbättras.