Nu förbereder vi inför Friluftslivets år 2020

Friluftslivets år 2020 handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla de värden som friluftslivets har. Samtidigt är Friluftslivets år 2020 ett stort samarbetsprojekt mellan alla de organisationer och personer som vill delta.