Förstudie Friluftslivets år 2020

Kan vi få fler att uppleva naturen och lyfta friluftslivet under ett Friluftslivets år 2020? Hur kan friluftslivets år se ut och hur kan friluftslivets aktörer jobba tillsammans? Just nu pågår en förstudie där vi samlar tankar och idéer från många olika aktörer.