Större fokus på att åtgärda förorenade områden

Inventeringen av förorenade områden har slutförts i stora delar av Sverige. Samtidigt saneras nu fler områden än någonsin tidigare.