PFOS/PFAS, om ansvar och tillsyn

Vad kan tillsynsmyndigheten tänka på i situationer med PFOS/PFAS, perfluorerade ämnen?

Sidan senast uppdaterad: 28 augusti 2018Sidansvarig: Jonny Riise