Förorenade områden – så fördelar Naturvårdsverket pengarna

I Sverige satsas stora resurser på förorenade områden och det är Naturvårdsverket som fördelar de statliga pengarna. En nationell plan har tagits fram för att långsiktigt och systematiskt prioritera bidrag till de mest förorenade områdena.