Sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Naturvårdsverket ansvarar för satsningen på sanering av mark för att bygga bostäder.