Bidrag till efterbehandling 2016

Naturvårdsverket kommer att fördela 340 miljoner kronor 2016 i bidrag till åtgärder för efterbehandling av förorenade områden. De första 3,7 miljonerna går till Länsstyrelsen i Gävleborgs län för sanering av Iggesunds Hårdkrom. Nya beslut publiceras efter hand.