Finansiering av efterbehandling

Naturvårdsverket avsätter 383 miljoner kronor till åtgärder, 75 miljoner för sedimentsåtgärder och 193 miljoner för bostadsåtgärder inom efterbehandling av förorenade områden år 2018.