Finansiering av efterbehandling av förorenade områden

Naturvårdsverket avsätter 492 miljoner kronor till åtgärder (inklusive sedimentsåtgärder) och 155 miljoner för bostadsåtgärder inom efterbehandling av förorenade områden år 2019.