Om arbetet med vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla som kan bidra till att vi når flera miljökvalitetsmål. Det är viktigt att hänsyn tas till frågor som lokalisering, utformning och hur människor och miljö påverkas.