Om arbetet med vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla som kan bidra till en omställning bort från fossila bränslen. Det är viktigt att hänsyn tas till frågor som lokalisering, utformning och hur människor och miljö påverkas.