Vindkraftsstrategins upplägg

Här hittar du en beskrivning av vilka delar som strategin ska bestå av, samt vad varje del ska innehålla.