Former för samverkan, dialog och delaktighet

Arbetet med strategin kommer att ledas gemensamt av Naturvårdsverket och Energimyndighetens generaldirektörer och bedrivas i bred samverkan och dialog med flera berörda myndigheter och andra aktörer.