Innehållet i nationella vindkraftsstrategin

Arbetet ska landa i en strategi som ger kunskap om effekterna på systemnivå och som kan fungera som en vägledning till kommunernas översiktsplanering och inom tillståndsprocessen.