Det här är hållbar vindkraft

Sverige har högt ställda klimatambitioner och målet är en 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. För att åstadkomma denna omställning krävs en omfattande utbyggnad av vindkraft som sker på ett hållbart sätt.