Översiktligt om kväveoxidavgiften

Kväveoxidavgiften, NOx-avgiften-avgiften, infördes 1992 för att minska utsläppen av kväveoxider från förbränningsanläggningar som producerar energi. Sedan avgiften introducerades har utsläppen av kväveoxid från de berörda anläggningarna kontinuerligt minskat, i förhållande till den energi som har producerats.