Fossila bränslen

Användningen av fossila bränslen står för drygt 30 procent av Sveriges totala energianvändning. För att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling måste användningen fasas ut.