Förnybar energi

De dominerande förnybara energislagen i Sverige är bioenergi och vattenkraft, men vi använder också vindkraft, solenergi och geotermisk energi, det vill säga energi i form av värme som finns lagrad i berggrunden.