Energin påverkar miljön

Alla energislag påverkar miljön. Därför har energisektorn och alla som använder energi ett ansvar för att miljömålen nås. Naturvårdsverket arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan och följa upp att miljömålen nås.