Energin påverkar miljön

All energiomvandling påverkar miljön. Därför har också energisektorn ett stort delansvar för att miljömålen nås. Naturvårdsverket arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan och följa upp att miljömålen nås.