Energin påverkar miljön

All energiomvandling påverkar miljön. Därför har energisektorn ett stort delansvar för att miljömålen nås. Naturvårdsverket arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan och följa upp att miljömålen nås.