Energieffektivisering i bostäder och lokaler

Sektorn bostäder och service, står för 40 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning. Minskad användning kan uppnås exempelvis genom effektivare energianvändning med bibehållen nytta eller genom beteendeförändringar.