Energieffektivisering i bostäder och lokaler

Bostäder och lokaler står för omkring en tredjedel av Sveriges totala slutliga energianvändning. Användningen kan minska exempelvis genom effektivare energianvändning med bibehållen nytta eller genom beteendeförändringar.