Värdera ekosystemtjänster

Naturvårdsverket arbetar för att öka medvetenheten om ekosystemtjänsternas värde. Med kunskapen kan politiker, organisationer och individer fatta mer hållbara beslut. Genom att värdera ekosystemtjänster får vi viktiga beslutsunderlag som visar tjänsternas samhällsvärden.