Regeringsuppdrag om ekosystemtjänster

Naturvårdsverket ansvarar för, och har utfört, flera regeringsuppdrag om ekosystemtjänster.