Ekosystemtjänster är grunden för vår välfärd

Att växter renar luft och vatten, att bin pollinerar grödor och att naturen ger oss möjlighet till rekreation är viktiga ekosystemtjänster. De är en grundförutsättning för vår hälsa och välfärd. Trots det tar vi inte alltid hänsyn till ekosystemtjänster i beslut om mark- och vattenanvändning.

Sidan senast uppdaterad: 29 oktober 2020Sidansvarig: Märta Berg