Tre samverkansprogram

Den taktiska och operativa samverkan inom smart miljöinformation sker via de tre tematiska programmen Miljöskydd, Natur och Vatten och hav.

Sidan senast uppdaterad: 12 februari 2019Sidansvarig: Anna Otmalm