Miljöinformationsrådet

Miljöinformationsrådet är ett strategiskt forum som ska vägleda samverkan kring Smart miljöinformation.

Sidan senast uppdaterad: 29 maj 2020Sidansvarig: Åsa Söderberg