Miljöinformationsrådet

Miljöinformationsrådet är ett strategiskt forum som ska vägleda samverkan kring Smart miljöinformation.

Sidan senast uppdaterad: 28 november 2019Sidansvarig: Åsa Söderberg