Miljöinformationsrådet

Miljöinformationsrådet är ett strategiskt forum som ska vägleda samverkan kring smart miljöinformation.

Sidan senast uppdaterad: 5 juni 2019Sidansvarig: Anna Otmalm