Biologiska bekämpningsmedel

Det ska bli enklare att använda nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel. Ett nytt system för ansökan och godkännande av arter är under uppbyggnad.