Avlopp

Avlopp och avloppshantering har bäring på några av de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Dessutom har regeringen tagit fram ytterligare riktlinjer som handlar om avlopp. Målen och riktlinjerna är utgångspunkt för vårt arbete med avloppshantering.