Avfallsrådet

Avfallsrådet är Naturvårdsverkets expertstöd för avfallsfrågor och frågor som rör hållbar hantering av material i samhället. Ett femtontal representanter från olika delar av samhället ingår. Rådet sammanträder fyra gånger under 2016.