Vem gör vad i avfallshanteringen

Det finns risk för att avfallet fördubblas de närmsta 20 åren om inte kraftfulla åtgärder sätts in.

Sidan senast uppdaterad: 28 november 2016Sidansvarig: Catarina Östlund