Temavecka: Europa minskar avfallet

Den 19 - 27 november genomförs årets Europa minskar avfallet. 2015 genomfördes ”Europa minskar avfallet” i runt 20 EU-länder. Några av aktiviteterna i Sverige som genomfördes var återbruksfest i Falun, kvartersnära återvinningscentral i Malmö och klädbytarskåp på alla förskolor i Kristianstad kommun.