Realisering av informationsförsörjning inom avfallsområdet

I syfte att öka spårbarheten av farligt avfall och förbättra avfallsstatistiken utvecklar Naturvårdsverket en ny digital lösning. Den blir gemensam för verksamhetsutövare i Sverige som producerar, transporterar, behandlar eller på annat sätt hanterar farligt avfall.

Sidan senast uppdaterad: 8 november 2019Sidansvarig: Marie Halvorsen