Få insyn och påverka det nya rapporteringssystemet

Sverige behöver ha bättre koll på sitt farliga avfall. Därför har Naturvårdsverket tagit fram ett nytt rapporteringssystem.