Batterier

Det är producenterna som ansvarar för att det finns system för att samla in batterier i varje kommun. Målet är att alla batterier som inte längre används ska samlas in.