Deponering av avfall

Deponeringen av avfall har minskat avsevärt sedan deponiförordningens införande 2001. Även antalet deponier har minskat drastiskt och ännu fler har lagts ned som en följd av skärpta miljökrav.

Sidan senast uppdaterad: 13 november 2017Sidansvarig: Jon Engström