Arbete för att minska nedskräpningen

Nedskräpning skapar otrivsamma och otrygga miljöer och kan skada djur och människor. Den ställer också till problem för exempelvis friluftsliv och turistnäring.