Uppföljning och revidering av föreskrifter reglerna om kommunal avfallsplanering

Naturvårdsverket har följt upp tillämpningen av reglerna om kommunal avfallsplanering. Svårast att uppfylla är kraven på mål och åtgärder för avfall som kommunen inte ansvarar för. Uppföljningen är en del i Naturvårdsverkets arbete med att revidera föreskrifterna om innehållet i en kommunal avfallsplan. Nu är förslaget till revidering ute på remiss.