Drivkrafter för konsumtion av elprodukter

Vi blir stimulerade av att köpa nya saker, lär oss ny teknik. Samhället förväntar sig att alla har tillgång till viss elektronik. Vi får nya vanor och kan inte leva utan till exempel mobiltelefon. Det är några av drivkrafterna för konsumtion av elprodukter enligt en rapport som ingår i underlaget för Naturvårdsverkets avfallsförebyggande program.