Farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Sedan 1 juli 2006 är det förbjudet att tillverka elektriska produkter som innehåller kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE. Det finns dock kvar produkter som inte blivit avfall än. Därför är det viktigt att alltid lämna in elprodukter till lämpligt insamlingsställe.