Elavfall ökar snabbast

Jämfört med andra länder samlar vi in mycket elektriska och elektroniska produkter för återvinning. Det är bra att materialet tas till vara. Samtidigt är vår höga konsumtion av elprylar ohållbar. Det vore bättre om vi kunde använda sakerna längre.