Ökad återvinning av matavfall

Den biologiska återvinningen av matavfall ökar. År 2014 återvanns 38 procent av matavfallet genom biologisk behandling. Målet till 2018 är att minst 50 procent av matavfallet ska behandlas biologiskt så att växtnäringen tas tillvara.

Sidan senast uppdaterad: 7 september 2016Sidansvarig: Catarina Östlund