Uppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp

Naturvårdsverket ska som en del av handlingsplanen för en giftfri vardag bidra till arbetet med farliga ämnen i ett livscykelperspektiv. Uppdraget ska slutredovisas senast 1 december 2016.