Vandringsleder i Sverige i fokus

Naturvårdsverket ska kartlägga systemet av vandringsleder, och ge förslag till hur arbetet med vandringsleder kan utvecklas. I uppdraget ingår också att kartlägga vilka leder i det statliga ledsystemet i fjällen som behöver rustas upp, flyttas eller kompletteras för att skapa ett sammanhängande ledsystem. Förutsättningar och kostnader för att komplettera det statliga ledsystemet med en ny vandringsled genom skyddade fjällnära skogar ska också utredas. Målet är att öka tillgängligheten till naturen för allmänheten och främja friluftsliv, turism och tillgänglighet.