Uppdatering av den svenska genomförandeplanen för Stockholmskonventionen

Naturvårdsverket ska, i samråd med Kemikalieinspektionen och Havs- och vattenmyndigheten, ta fram en uppdatering av den svenska genomförandeplanen för Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar.

Sidan senast uppdaterad: 24 januari 2020Sidansvarig: Malin Johansson